nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.10.2019 R.I.P. Naya. Maar wat nu?

Nadat de Cel Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos tot de conclusie is gekomen dat wolvin Naya en haar welpen kwaadwillig gedood zijn, komen uit verschillende hoeken reacties binnen. Hubertus Vereniging, de belangenbehartiger van de jachtsector, overweegt een klacht wegens laster en eerroof tegen medewerkers van Natuurhulpcentrum Opglabbeek en Welkom Wolf die de jagers met de vinger wijzen. Natuurpunt stelt zich de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat de wolven in de toekomst wél op een goede manier kunnen samenleven met de mens, en legt ook een belangrijke verantwoordelijkheid bij de jachtsector. Organisaties die de wolf een warm hart toedragen, loven dan weer een rijkelijke beloning uit voor een gouden tip die leidt tot de ontmaskering van de dader.
De laatste beelden van de - toen zwangere - wolvin Naya dateren van eind april. Sindsdien werd ze niet meer op camera gezien en het mannetje August is ook gestopt met het aanbrengen van voedsel. Het Natuurhulpcentrum en Welkom Wolf vermoeden dat de wolvin door jagers werd doodgeschoten. Ze zijn daarover erg verontwaardigd en willen dat de schuldigen bestraft worden. Het Natuurhulpcentrum uit Oudsbergen looft net zoals dierenrechtenorganisatie Animal Rights 5.000 euro uit voor de gouden tip die naar de dader(s) leidt. Vogelbescherming Vlaanderen doet daar nog eens 10.000 euro bovenop.
 
Hubertus Vereniging Vlaanderen noemde de beschuldiging aan het adres van de jachtsector maandag al "totaal ongehoord en tendentieus". Intussen onderzoekt de vereniging of er een klacht wegens laster een eerroof kan worden ingediend tegen Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum en Jan Loos van Welkom Wolf omdat ze "al dagenlang beschuldigingen uiten aan ons adres", zegt Maarten Goethals van de Hubertus Vereniging. "Ze zeggen 100 procent zeker te zijn, maar ze hebben geen bewijzen. De stelligheid waarmee ze dit beweren, stuit ons tegen de borst."
 
Natuurpunt betreurt dat er een einde gekomen is aan de eerste wolvenroedel in meer dan een eeuw in Vlaanderen. Naya groeit volgens de milieuorganisatie uit tot een symbooldossier voor de bescherming van wilde natuur. Willen we de terugkeer van de wolf mogelijk maken, dan moeten alle betrokken partijen zich inzetten. Ook de jachtsector, die volgens Natuurpunt een belangrijke verantwoordelijkheid draagt. De gebeurtenissen van de afgelopen maanden tonen een tweespalt aan tussen de visie voor de bescherming van de wolf, waar de sector zich op Vlaams niveau achter schaart, en de illegale praktijken die jagers op het terrein in het kerngebied van de wolven uitvoeren. Natuurpunt vraagt acties van de jachtsector om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen en het draagvlak voor de wolf te helpen vergroten. 
 
Het roept de Vlaamse overheid op om meer werk te maken van controles op illegale praktijken want dat is vandaag bijna onhaalbaar met slechts 28 natuurinspecteurs voor heel Vlaanderen. Ook de jaarrond verpachting in het kerngebied van de dieren stelt Natuurpunt in vraag. "In plaats van de jacht te verpachten zonder veel controle, zou gewerkt kunnen worden met gerichte, concrete en vooral tijdelijke acties, zodat de natuur de rest van het jaar de nodige rust krijgt en een betere controle mogelijk is van de bewegingen in het gebied", lezen we in het persbericht.
 
Ondanks alles werden verschillende initiatieven genomen om het samenleven tussen mens en wolf mogelijk te maken. De Vlaamse overheid stelde het Wolvenplan op, veehouders konden rekenen op een subsidie om hun omheiningen wolfbestendig te maken, gevallen van schade konden vergoed worden, WWF en Natuurpunt zijn gestart met een Wolf Fencing Team… Een draagvlak voor het samenleven met wilde dieren vormt de belangrijkste voorwaarde om de wolf in ons land opnieuw een kans te geven, stelt Natuurpunt. Er bestaan veel vragen en mythes rond de terugkeer van deze iconische soort. Daarom moet er sterk ingezet worden op het mogelijk maken van samenleven tussen mens en wolf, "en dragen alle betrokken partijen daarvoor een belangrijke verantwoordelijkheid".

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via