nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.09.2019 Vlaamse landbouw is beducht voor nieuwe ruimteclaims

In de ledenbladen van de landbouworganisaties die eind deze week in de brievenbus vallen, staan zowel Boerenbond als het Algemeen Boerensyndicaat stil bij de nationaliteit van de nieuwe Europese landbouwcommissaris. Janusz Wojciechowski is een Pool en waarom Sonja De Becker en Hendrik Vandamme daar van wakker liggen, lees je later. Hun vorige editorialen in Boer&Tuinder en Drietand hadden ook een gemeenschappelijke deler, namelijk het wachten op een Vlaams regeerakkoord en op wat dat zal betekenen voor landbouw. Vandamme is op zijn hoede voor een nieuwe ruimteclaim op agrarisch gebied, en verwijst naar Wallonië waar men bijvoorbeeld geen grond wil innemen voor nieuwe wegen. “Ruimte en zuurstof om te ondernemen”, is ook wat De Becker namens landbouwers verwacht.

Anders dan in Wallonië is het in Vlaanderen nog steeds wachten op een nieuwe regering. Net zoals VILT nam ook het Algemeen Boerensyndicaat het Waals regeerakkoord onder de loep. “Het meest uitvergroot in de media is de intentie om over vijf jaar 4.000 km hagen aan te planten, waar en hoe dat zou gebeuren is nog niet duidelijk”, schrijft voorzitter Hendrik Vandamme in Drietand. Hij voegt er meteen aan toe dat het Waalse hagenplan niet zo verschillend is van wat er in Vlaanderen gebeurt. De aanplant en het onderhoud van hagen of houtwallen wordt hier gestimuleerd via beheerovereenkomsten die landbouwers met de Vlaamse Landmaatschappij kunnen afsluiten. “Op vrijwillige basis, en dat is onmiskenbaar de beste basis om dergelijke initiatieven van onderuit te laten groeien.”

Wat de ABS-voorzitter in de oren klinkt, is dat Wallonië geen open ruimte meer wil aansnijden voor nieuwe wegen. En de ruimte-inname voor natuurontwikkeling vindt Vandamme met 1.000 hectare per regeringsjaar nog beperkt want hij schrijft: “Qua ruimteclaim op agrarisch gebied kan dit misschien een voorbeeld zijn voor de Vlaamse onderhandelaars? Aan Vlaamse kant is het daaromtrent koffiedik kijken, maar de eerste indicaties in de formateurs- en startnota zagen er voor onze sector niet zo goed uit. Daarin werd gewag gemaakt van 20.000 hectare extra onder effectief natuurbeheer en 10.000 hectare extra bos.”

Met een verwijzing naar economische rapporten van het Departement Landbouw en Visserij en voedingsfederatie Fevia wijst Hendrik Vandamme op het belang van landbouw. “Wij verdienen meer respect als de voedselproducent van om de hoek, van producten en lekkers van bij ons. Gekend en geroemd in het buitenland om onze kennis, kunde en kwaliteitsproducten, mag dat ook nog eens extra in de verf gezet worden en vertaald worden in een blijk van vertrouwen vanuit de politiek in het Vlaams regeerakkoord.”

Medio september schreef de voorzitter van Boerenbond in haar voorwoord van Boer&Tuinder: “Het nieuwe regeerakkoord zal de contouren bepalen waarbinnen we de volgende vijf jaar zullen werken. Laat ons hopen dat het zuurstof en ruimte geeft, ook aan onze bedrijven. Dat ook de toekomstige minister van Landbouw een hart voor landbouw heeft en de nieuwe Vlaamse regering onze sector waardeert als sector die in Vlaanderen zowel economisch maar ook maatschappelijk een belangrijke rol heeft en dat deze regering het platteland en onze dorpen even belangrijk vindt als de steden.” Ze vermeldde nog dat de centrale onderhandelingsgroep landbouw al zou hebben afgeklopt “als één van de makkelijkere thema’s”, makkelijker in de ogen van de politieke onderhandelaars.

Bron: Drietand / Boer&Tuinder

Beeld: KrisVandevorst i.o.v. Onroerend Erfgoed

Volg VILT ook via