nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.05.2017 Amerikaanse boeren maken balans op na 100 dagen Trump

Donald Trump is na zijn eerste 100 dagen één van de minst populaire presidenten van de Verenigde Staten ooit, zo bleek uit verschillende opiniepeilingen. Geldt dat ook binnen de landbouwsector? Er waren de extreme standpunten omtrent handel, maar ook de belofte om voor meer deregulering te zorgen. Met welke maatregelen probeerde Trump zich de voorbije maanden in de gunst van de Amerikaanse landbouwers te regeren? Over een aantal berichtte VILT reeds. Boerenbusiness lijst ze nog een keer allemaal op.

Nu de eerste maanden van het presidentschap van Donald Trump achter de rug zijn, maken de Amerikaanse boeren een eerste balans op. Het afschaffen van de WOTUS-richtlijn was tijdens de campagne van Trump één van de belangrijkste verkiezingsbeloftes. “Dit is één van de slechtste voorbeelden van federale wetgeving, een complete ramp”, zo klonk het in Trumps eigen stijl. Eenmaal verkozen hield hij zijn belofte en schrapte de waterrichtlijn, die ervoor moest zorgen dat boeren oordeelkundig zouden ploegen en bemesten om de kwaliteit van het oppervlaktewater te garanderen.

Het Environmental Protection Agency (EPA), de overheidsinstantie die instond voor de handhaving van de WOTUS-richtlijn, veranderende onder Trump radicaal van richting. Programma’s rond klimaat en milieu werden geschrapt en ook een petitie van verschillende milieuorganisaties die pleitten voor een verbod op het insecticide chloorpyrifos werd verworpen. Het insecticide wordt gebruikt op meer dan 40.000 Amerikaanse landbouwbedrijven en in de behandeling van ongeveer 50 verschillende gewassen.

Daarnaast heeft Trump de landbouwers deregulering beloofd. Hij gaf de Interagency Task Force on Agriculture and Rural Prosperity de opdracht om alle regels die een impact hebben op landbouw te onderzoeken en na te gaan welke regelgeving zinvol is en welke niet. Als geste naar de landbouwers toe riep Trump ook een jaarlijkse Dag van de Landbouw in het leven, een hier in Vlaanderen welbeproefd en gesmaakt concept. Voortaan worden de Amerikaanse landbouwers jaarlijks op 21 maart in de bloemetjes gezet. 

Om het charmeoffensief kracht bij te zetten, organiseerde Trump vorige maand een rondetafelgesprek met 15 boeren. Het zou sinds president Reagan geleden zijn dat landbouwers zo snel na de verkiezingen zijn gehoord. Verschillende thema’s kwamen daarbij aan bod: regelgeving en hervorming, plattelandsinvesteringen, infrastructuur, arbeidsvraagstukken en ook landbouwhandel. Wat dat laatste betreft joeg Trump de boeren nog tijdens zijn eerste week als president de stuipen op het lijf door acht jaar onderhandelingen over het TPP-akkoord van tafel te vegen. 

Nochtans had Trump herhaaldelijk gezegd, ook tijdens zijn campagne, dat de Amerikaanse landbouw erg belangrijk is voor de Amerikaanse handel. “Het levert de grootste positieve bijdrage aan het netto-handelsbalans van de natie, met miljoenen banen tot gevolg”, aldus Trump. De opluchting was dan ook groot toen hij terugkwam op zijn intentie om ook het NAFTA-handelsakkoord op te blazen. Ook zijn uithaal naar de Canadese zuivelsector en zijn oproep om NAFTA te heronderhandelen werd door heel wat Amerikaanse melkveehouders gesmaakt. 

Daar stopt het niet. Trump gaat naar eigen zeggen de “grootste belastingsverlaging in de Amerikaanse geschiedenis” realiseren. Voor de Amerikaanse boeren zou er onder meer een interessante verlaging van de vastgoedbelasting inzitten. Tenslotte heeft Trump ook de opdracht gegeven om de wetgeving omtrent nationale monumenten tegen het licht te houden. Uit dat onderzoek moet blijken welke beschermde gebieden hun speciale status kunnen verliezen of in omvang kunnen worden teruggebracht, eventueel in het voordeel van het landbouwareaal. Trump vindt dat niet de federale overheid, maar de staten een hoofdrol moeten spelen bij het aanwijzen van beschermde gebieden. 

Bron: Boerenbusiness

Volg VILT ook via